lazareva pecina istocna srbija, figura bika lazareva pecina, pecine istocne srbije

Zlotske pećine se nalaze u istočnoj Srbiji, pored Bora. Sastoji se od više pećina, veoma bliskih i povezanih prirodnom stazom. Najpoznatije Zlotske pećine su Vernjikica i Lazareva pećina. Vernjikica je pćeina koja se nalazi sa leve strane Lazareve reke.

Postoje dokazi da je Lazareva Pećina je bila naseljena u praistorijsko doba. To dokazuju ostaci ognjišta, koliba i radnih delova. Takodje i objekti kao sto su oružije i orudje, nakit i grnčarija napravljena od kamena, gline i bakra. Danas pećine i ove ostatke turisti mogu videti uz pratnju profesionalnog vodiča. Zlotske pećine se nalaze u Lazarevom kanjonu, u istočnoj Srbiji.

Istorija Zlotskih Pećina

U Lazarevoj pećini se nalazi voema važan arheološki lokalitet. U ovoj pećini su otkriveni ostaci tri praistorijska perioda, Bakarnog, Bronzanog i Gvozdenog doba. Pronadjeni karamički objekti i orudja od kostiju su takodje iz ovog perioda.

Predmeti koji su napravljeni od bakra a pronadjeni ovde su brosevi, šnale, šilo, dleto. Za vreme Bronzanog doba Lazareva pećina je imala ulogu neke vrste magacina ili lovačkog skladišta, a u Gvozdenom dobu je bila mesto za obradu metala.

Unutršnjoj Zlotskih pećine

Celokupna dužina istraženog dela pećinskih tunela je duža od 10hiljada metara. Sa osnovanim sumnjama da je ovo mnogo duže nego sto se trenutno zan. Pećina se sastoji od velikih i lepih dvorana i hodnika.

Ovaj pećinski sistem ima ukupno 11 prostorija: Prijemna, Kaskadna, Vilingrad, Koloseum, Mramorje, Gotska Katerdrala, Dvorana Oružja, Venerin hram i Siparska dvorana. Ove pećine su takodje veoma bogate pećinskim nakitom i figurama. Ovde možete videti fontanu, bika, kraljevsku dvoranu, orkestar kao neke od prirodnih pećinskih figura.

Felix Hoffmann je prvi istraživač Lazareve pećine još davne 1882. Sedam godina posle njega, naš Jovan Cvijiće je bio speleolog koji je proučavao. U samoj pećini postoji podzemna reka koju je tada spominjao, i koja i dalje protiče ovuda. Dužina Lazareve pećine je 9818metara.

A pretpostavlja se dadužina pećinskih kanala pevazilazi 10 kilometaar. Pored Lazareve pećine i Vrnjikice, kao najpoznatije, ovde su Vodena, Mandina i Hajdučica kao manje pozante pećine.


kontaktirajte nas


Gornja slika Lazareve pećine je deoBrajovic73CC BY-SA 3.0Slika u sredini je delo Dalibor Tomic CC BY 2.0