Lepenski vir lokalitet se nalazi u istočnom delu Srbije, na oko 15km udaljenosti od Donjeg Milanovca. Drevni predmeti, skulpture Lepenskog vira, se procenjuje da imaju starost od skoro 8000 godina p.n.e. Ova naseobina iz praistorijskog doba je poznata istoričarima zbog, u to vreme, naprednog načina razmišljanja i društvenog organizovanja.

U to vreme su postojali umetnici koji su izradjivali skulpture Lepenskog vira i arhitekturu tog doba. Arheološka iskopavanja na ovom loklitetu su započeta u isto vreme kada i izgradnja Hidrocentrale Djedap, srecinom 20. veka. Otkriveno je zbog iskopavanja terena radi izgradnje hidrocentrale 1965. godine.

Kao rezultat tih iskopavanja pronadjen je veliki broj praistorijskih skulptura i drugih objekada. Takodje, znakova, grobnica, i praistorijskih kuca. Iznad svega, smatra se da je ovaj lokalitet najstarija naseobina Evrope.

Lepenski vir

U današnjem muzeju na ovoj lokaciji, istorijskom lokalitetu, nalaze se mnoge grobnice, kuće, objekti, skulpture itd. Najzpoznatija je svakako skulpture u obliku covekolike ribice pronadjena ovde. Svakako, pored ove, pronadjeno je mnogo drugih i različitin figura, iz različitog perioda. Neke su u ljudskom obliku.

Arheološko nalazišete Ovaj lokalitet se može podeliti na nekoliko delova. I to prema različitim vremenskim periodaima. To su delovi: Proto-Lepenski vir, Lepenski vir Ia-e, Lepenski vir 2, Lepenski vir 3 i još neki delovi. Drugi delovi Lepenskog vira su Hajducka vodenica , Kladovska skela , Padina, Vlasac, Ikaona itd.

Ovo arheološko nalazište je oblika potkovice i okrenut je prema Dunavu. Lokacija grobnica stanovnika ovog lokaliteta se nalazi u blizini. Kao dodatak Muzeja ovog lokaliteta treba napomenuti i ostatke kuća koje se mogu videti u samom muzeju.

Muzej praistorije čovečanstva

Treba istaći da je arheološko nalazište Lepenski vir jako bitan deo praistorije. Muzej radi skoro cele godine, sa različitim radnim vremenom po mesecima.

Radno vreme u januaru je od 10 do 15 časova. U februaru muzej ne radi. Lepenski vir u martu radi sa radnim vremenom od 9:00 do 17:00. U aprilu je radno vreme od 9:00 do 19:00. Maja i avgusta je radno vreme od 9 do 20 časova.

Septembarsko radno vreme je od 9 do 19. Posle toga, oktobra, radno vreme je od 9 časova do 18. Novembarsko radno vreme lokaliteta je od 9 do 18 časova. U decembru muzej možete posetiti u periodu od 10 do 15 časova. Brojevi telefona za informacije i kontakt su 030 501501, 030 501389, 062216559.

Ulaznica za Lepenski vir je 450 dinara za odrasle, 350 dinara za grupne ulaznice i 250 dinara za decu do 15 godina.

Samo arheološko nalazište se nalazi na oko 195 km od Niša. Od Beograda do lokaliteta je oko 170km.


kontaktirajte nas


Fotografije pramajke i Vodene vile su delo Mickey Mystique CC BY-SA 4.0; Muzej Lepenski vir je delo Philipp Weigell CC BY-SA 3.0 Drevna kuća je delo Nemezis CC BY-SA 3.0 ; Sve fotografije sa instagrama pripadaju njihovim vasnicima