Kladovska tvrdjava nosi naziv Fetislam što na turskom znaci kapija mira, ili branilac vere. Ta reč je Feht-ul-islam. Sama tvrdjava se nalazi u istočnoj Srbiji pored Kladova. Imala je ulogu zaštite granica tadašnjeg Otomanskog carstva. Naknadna uloga je bila da služi kao baza za dalja osvajanja i širenje Otomanskog carstva.

Sagradjena je po naredbi Sulejmana Veličanstvenog, Otomanskog vladara tog doba. Srpski naziv ove tvrdjave je bio Svetislav. Najzad, od 1867. je konačno u vlasništvu Srbije do danas. Do tog trenutka, njime su upravljali i osim Osmanlija i Srba, i drui narodi koji su osvajali taj predeo. Kladovska tvrdjava je sagradjena 1524. godine.

Tvrdjava pored Kladova

Kladovska tvrdjava Fetislam se nalazi u istočnoj Srbiji. U njoj se nalaze i odlični sportski tereni. Jedni od najbolje uredjenih u Srbiji. Kao dodatak tome, ovaj veliki objekat, veličine 14 hektara, može biti podeljen u dva dela. Velika tvrdjava i Mala tvrdjava (dokovi i deo pored reke).

U Velikoj tvrdjavi Fetislam se nalaze razni objekti iz ranijeg perioda. Tu se mogu videti, u to vreme korisni, magacin, oružarnica, džamija, hamam itd. Mala tvrdjava je deo tvrdjave u Kladovu koji je bliži vodi.

Tvrdjava Kladovo Fetislam danas

Svakako, Velika tvrdjava Fetislama ima kamene bedeme. Ova tvrdjava ima tri kapije. Glavna je Varoš kapija u južnom delu. Druge dve su Orospi kapija u jugozapadnom delu i Dunav kapija u severoistočnom delu. Tvrdjavu takodje brane i šest odbrambenih kula.

Takodje, sama tvrdjava Fetislam je okružena rovovima. Njihova namena je da se u slučaju nužde oni ispune vodom iz Dunava, radi zaštite. Kao drugo, ovde se pored tri ulaza, nalaze se i mnogi objekti iz ranijeg perioda. To su ulice, magacini, kuće, oružarnica itd.

U blizini Fetislam tvrdjave se nalazi i Opština Kladovo, kao i tvrdjava Diana.


kontaktirajte nas


Slike sa Instagrama pripadaju njihovim vlasnicima